3,550
Dziś Poniedziałek
2024-02-26

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w powiecie Warszawa

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2024-02-26 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w powiecie Warszawa obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-26 godz: 8:28:13
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Warszawa wynosi: 674090
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Warszawa wynosi: 403560
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-26 luty 2024 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w powiecie Warszawa, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 22.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 9.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 41% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Badanie rynku i opinii publicznej. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 9.
Działalności gospodarcze o największym spadku w powiecie Warszawa za okres 1-26 luty 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
-22
2
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
-9
3
Badanie rynku i opinii publicznej
-9
4
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
-9
5
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
-7
6
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
-7
7
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
-6
8
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
-6
9
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-6
10
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
-6

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w powiecie Warszawa w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w powiecie Warszawa ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...