3,550
Dziś Poniedziałek
2024-02-26

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie Warszawa

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-26 Działalności gospodarcze, które w powiecie Warszawa wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-26 godz: 8:28:13
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Warszawa wynosi: 674090
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Warszawa wynosi: 403560
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie Warszawa, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Działalność związana z oprogramowaniem jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu luty 2024 – 13 360 firm.
Ta działalność ma niewielką przewagę nad drugą pozycją tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Działalność prawnicza. Obecnie wykonuje ją 12 009 firm. Stanowi to 90% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą, znajdującą się na pierwszej pozycji.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie prowadzona jest przez 11 249 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie Warszawa – luty 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
13 360
2
Działalność prawnicza
12 009
3
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
11 249
4
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
10 476
5
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
6 074
6
Działalność agencji reklamowych
5 522
7
Praktyka lekarska specjalistyczna
5 496
8
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
5 351
9
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
4 331
10
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
3 832

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie Warszawa

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie Warszawa

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...