3,550
Dziś Poniedziałek
2024-02-26

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie Warszawa rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-26 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie Warszawa wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-26 godz: 8:28:13
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Warszawa wynosi: 674090
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Warszawa wynosi: 403560
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie Warszawa najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-26 luty 2024 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4 z liczbą 19 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Urządzenia komputerowe. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 9.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Materiały konstrukcyjne i elementy podobne. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 6.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie Warszawa za okres 1-26 luty 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
19
2
Urządzenia komputerowe
9
3
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
6
4
Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji
6
5
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
5
6
Usługi szkolenia zawodowego
5
7
Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli
4
8
Usługi drukowania, publikowania i podobne
4
9
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3
10
Gospodarstwa rolne
2

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie Warszawa wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie Warszawa prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...