3,550
Dziś Poniedziałek
2024-02-26

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w powiecie Warszawa

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-26 Najrzadziej wybierane uprawnienia w powiecie Warszawa

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-26 godz: 8:28:13
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Warszawa wynosi: 674090
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Warszawa wynosi: 403560
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w powiecie Warszawa potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu luty 2024 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na przewozy regularne autokarem lub autobusem między Państwami Członkowskimi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w powiecie Warszawa – luty 2024
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
1
2
Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
1
3
Zezwolenie na przewozy regularne autokarem lub autobusem między Państwami Członkowskimi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009
1
4
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym
1
5
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
1
6
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
1
7
Ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt
1
8
Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi
2
9
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
2
10
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych
2

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w powiecie Warszawa?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w powiecie Warszawa?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info